Gouden creolen zijn prachtig en passen bij onze tijd. We gaan je meer vertellen over de geschiedenis van deze geweldige oorbellen. Lees dus snel verder en doe er je voordeel mee. Oorbellen hebben een lange geschiedenis en verschillende functies gehad, afhankelijk van de periode en de mensen die ze droegen. Een beknopte geschiedenis van oorbellen vindt je hier.

Lang geleden / en wat korter geleden

Gouden, zilveren en bronzen oorbellen waren reeds bekend in de Minoïsche beschaving (3000 – 1200 v.Chr.). Ze werden gedragen als lichaamsversiering. Ze kunnen zelfs ouder zijn, want er zijn oudere mummies gevonden met gaatjes in de oren.

In de Middeleeuwen droegen vrouwen vaak juwelen in hun haar, en hun haar kwam tot onder de oren. Oorbellen waren in die tijd dus overbodig.

In de 16e eeuw nam de populariteit toe – ook bij mannen. Onder anderen William Shakespeare en Francis Drake droegen vaak oorbellen. Ook zeelieden droegen symbolisch oorbellen.

Tegen de jaren ’60 van de twintigste eeuw begonnen steeds meer vrouwen gaatjes in hun oren te laten zetten. Dit was al een tijd niet meer gedaan. Rond deze tijd kregen oorbellen ook andere betekenissen: als teken van non-conformisme bij hippies, als eerbetoon aan hun wortels bij zwarte mensen, of als uiting van seksuele geaardheid bij mannen.

De eerste mensen die oorbellen droegen

Lang voor onze tijd droegen de Minoïers al gouden oorbellen. De Minoïsche beschaving was tussen 3.000 en 1.200 v.Chr. op het Griekse eiland Kreta gevestigd. De Minoërs dreven handel met naburige volkeren in Klein-Azië, Turkije, Griekenland, Egypte en Fenicië. Zij waren meesters in metaalbewerking en maakten juwelen van brons, koper, zilver en goud.

De geschiedenis van oorbellen gaat heel ver terug. Zo’n 5000 jaar of meer. 

Gouden oorbellen worden ook in de Bijbel genoemd. Terwijl Mozes op de berg Sinaï met God sprak, vroeg zijn broer en hogepriester Aäron aan de Israëlieten om de gouden oorbellen van hun vrouwen, zonen en dochters om te smelten tot een gouden kalf. Dit afgodsbeeld werd door het volk vereerd als de God die hen uit Egypte had bevrijd.

Oorbellen werden lange tijd niet alleen als versiering gebruikt. Door de geschiedenis heen hadden oorbellen vaak een symbolische betekenis, of waren ze een soort financieel vangnet.

Pin It on Pinterest